ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen
NEDERLANDSENGLISH
Rondreizen en Groepsreizen naar Ethiopië
   

ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOGELS KIJKEN

 

Ethiopia's nabijheid tot de evenaar en de grote leefgebied diversiteit houdt in dat de avifaune één van de rijkste in Afrika is, met ongeveer 850 bekende soorten, inclusief een groot deel inheemse soorten uit Ethiopië.

Ethiopië profiteert van deze ongelooflijke varieteit en overvloed van Afrikaanse vogels als mede van de aanwezigheid van vele soorten trekvogels uit Europa.

Ethiopië kan in grote lijnen worden onderverdeeld in een aantal leefgebieden met respect tot de vogels: de Rift Vallei meren, het hooglands massief, het laagland en de droge semi-woestijnen. Elke van deze gebeiden is op hun beurt weer een complex mozaïek van verschillende terreinen, grondsoorten, vegetatie en menselijk gebruik, allen regelen de avifauna ter plaatse.

ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen

Inheemse vogels

Veel van de inheemse soorten die aanwezig zijn op het westelijk en zuid-oostelijke hoogland plateau zijn alledaags en makkelijk te spotten, zelfs in de stadsomgevingen. Het Bale hoogland, ook bekend als het land van de inheemse soorten, herbergt meer dan 60% van de soorten vogels in het land.

Onder deze vogels zijn onder andere de Blauwhals Gans, die het nauwst verwant is aan de vogels in de Andes van Zuid-Amerika. De Ethiopische Kievit kan er ook worden gespot in grote getalen. De comische Rougets Ral wordt vaak gezien in graspollen naast water, terwijl de Geelmasker Papegaai meestal kan worden opgemerkt door hun roep en typische vlucht.

Ook worden in het park de Gebandeerde Baardvogel, Geelhalslangklauw, Witvleugelkliftapuit, Ruppells Miertapuit, Zwartkopsijs en meer.

Het is de grote hoogte van het plateau dat het typische Ethiopische leefgebied voor vogels vormt, maar ook andere vormen van wild komt hier voor. De meeste inheemse soorten zijn hier te vinden, als ook een groot aantal andere soorten. Sommige rijke gebieden zijn de kleine plekken met natuurlijk bos op de kloof randen, in vallei dalen en vaak heilige bossen op heuveltoppen en rondom kerken.

Liederen uit het bos

Het hooglands bos zijn het thuis van vogels die minder makkelijk te spotten zijn. Hun gezang is meestal het eerste signaal van hun aanwezigheid. De Katvogeltimalia heeft een van de mooiste gezangen, het mannetje en vrouwtje voeren samen een duet uit in de afzondering van dikke bosjes. De Monnikswielewaal heeft een opmerkelijke roep en zijn gele kleur is duidelijk te zien in de hoge delen van de grote bomen.

ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen

Vogelleven bij de meren

Ethiopië's meren zijn beroemd om de grote aantallen vogels. De Rift Vallei meren regio beslaat de meren Ziway, Langano, Abijata, Shalla, Awassa, Abaya en Chamo. Meer dan 50% van alle vogelsoorten zijn ooit gespot in de Rift Vallei vanwege de nabijheid tot talrijke waterrijke en aardse leefomgevingen.

Het Abijata meer is een voedingsbodem voor talrijke grote Witte Pelikanen en verscheidene soorten Flamingo's, alsmede kudden Dodaars. De Pelikanen nestelen in zeer grote getalen op een eiland nabij het Shalla meer. Dit eiland is regelmatig de voedingsbodem van de Grote Witte Pelikaan en een nestplaats van de Grote Flamingo.

De mond van de Horcallo Rivier, die van het Langano meer naar het Abijata meer stroomt, is een uitstekend gebied voor het spotten van vogels, omdat het zoet water biedt voor de vogels om in te baden.

Vogels van de laaglanden

Vogelspotters vinden in de laaglanden meer vogels die ook voorkomen in de omringende Afrikaanse landen. Deze gebieden zijn rijk aan zaadetende en insectenetende vogels. Er zijn verschillende Wevers, Bandvinken, Lelspreeuwen en Maskerduiven te vinden.

Trekvogels

Pala arctische migranten zijn vaak te zien op bepaalde tijden van het jaar. Enkele van de meest populair trekvogels zijn onder andere de Geelrugbrilvogel en de Groenrugbrilvogel, Lagonosticta, Indigogors, Sint-Helenafazantje, Blauwkopastrild, Kaapse Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger, Terpsiphone, Witkraagspreeuw, Roodvleugelspreeuw, Kastanjevleugelspreeuw.

Seizoenen voor vogelspotten

Het beste seizoen voor het vogelspotten is van begin september tot februari. Tussen november en februari komen de trekvogels de andere vogelpopulaties versterken. Ethiopië is een vogelspotters hemel!

ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen ethiopia travel tours vacation grouptrips rondreizen

 

http://casino.us.org 
© BlueSky Holiday Design
2006-2014

Ethiopia Explore is part of BlueSky Holiday Design